Xiaojing (Lynette) Shi

Conference Interpreter

Mailing address

2-41 Huaqiao Gongyu, Huayuan Cun
30 Chegongzhuang Xilu, Haidian District
100048 Beijing
from September 1, 2007

Professional address:

Beijiing

Contact

Member

AIIC Asia-Pacific AIIC Asia-Pacific Associate Member since 1998

Languages

 • A
  Chinese Native language (interprets from/to)
 • A
  English Native language (interprets from/to)
 • C
  French Interprets from

Language combination

 • Chinese to English
 • English to Chinese
 • French to English
 • French to Chinese